De Ontzorgers
voor samenwerkings-verbanden

Binnen de Jeugdzorg en de WMO kiezen gemeenten steeds vaker voor een klein aantal contractpartners die samen alle vormen van hulp moeten aanbieden. Er zijn weinig zorginstellingen die aan deze integraliteitseisen voldoen en daarom vormen verschillende instellingen samen een Stichting.

De Stichting is een bedrijf op zich. De Stichting heeft een eigen bestuur, een eigen AGB code, een eigen EPD en eigen vormen van verantwoording aan de financier(s). De zorginstellingen die zich aan het samenwerkingsverband verbinden, zijn bezig met hun eigen zorgonderneming maar dragen daarnaast gemeenschappelijk de verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering van de Stichting. De Ontzorgers organiseert, als onafhankelijke derde, de volledige backoffice van de Stichting en stellen de inhoudelijke samenwerking en de innovatie voorop, niet de belangen van de individuele instellingen.

De ruime ervaring met samenwerkingsverbanden zorgt voor een vliegende start waarbij niet de contracten, de techniek, de bedrijfsvoering en de budgetten centraal staan, maar de inhoud. Daar moet het in een samenwerkingsverband over gaan, dat verzorgen wij volledig.

Mijn samenwerkingsverband

moet nog starten

is al gestart

Een samenwerkingsverband kan reeds gecontracteerd zijn door de gemeente, maar ook (of juist) in de opstartfase kan De Ontzorgers het proces richting gunning begeleiden en de basis voor de bedrijfsvoering stevig vormgeven.

Aanbestedingen

Het schrijven van aanbestedingen is een vak apart. De Ontzorgers helpt jouw samenwerkingsverband met de inschrijfprocedure en ondersteunt bij het verkrijgen van de gunning. Ook bij De Ontzorgers werken we soms met (externe) specialisten die experts zijn met aanbestedingen en precies weten hoe je via bijvoorbeeld Tendernet of Negometrix de juiste stukken oplevert om te voldoen aan alle aanbestedingscriteria.

Overeenkomsten

Contractuele afspraken zijn essentieel voor een goede samenwerking. Wij ondersteunen het proces van het opstellen van de statuten, de samenwerkingsovereenkomst en de uitvoeringsovereenkomst en beschikken over praktische voorbeelden van anderen. Als onafhankelijke derde kunnen De Ontzorgers de lead nemen in het onderhandelingsproces of als breekijzer fungeren op het moment waarop de totstandkoming van de samenwerking dreigt te stagneren.

Budgetverdeling

Samenwerkingsverbanden horen over de inhoud te praten, maar beginnen met een gezond gesprek over budgetverdeling en (interne) tarieven. Er zijn veel verschillende manieren om te komen tot tarieven en de verdeling van financiële middelen. Wij hebben ruime ervaring met verschillende manieren van afrekening en herijking van budgetten en kunnen ondersteunen bij de totstandkoming van een evenwichtige budgetverdeling en eerlijke interne kostprijzen.

Systeeminrichting

Wij hebben sterke technische oplossingen die ervoor zorgen dat zorginstellingen gewoon in hun eigen systeem kunnen blijven registreren. Daarbij kunnen zij echter wel communiceren via een gemeenschappelijk systeem met de financier(s) over beschikkingen, start- en stopberichten en declaraties. Via het Ontzorgportal kunnen de aangesloten instellingen de voortgang en de afgesproken prestatie-indicatoren voortdurend monitoren.

Zorgadministratie

Een samenwerkingsverband communiceert in de meeste gevallen met één gemeenschappelijke AGB-code met de gemeente. De aangesloten instellingen werken graag in hun eigen EPD. Door slimme technische toepassingen en koppelingen zorgt De Ontzorgers voor de volledige implementatie en uitvoering van het berichtenverkeer terwijl instelling gewoon in hun eigen systeem kunnen blijven registreren.

Financiële administratie

Onze financiële Ontzorgers zorgen voor de betalingen, verwerken in- en verkoopfacturen, beheren debiteuren en crediteuren, voeren de loonadministratie, beheren de liquiditeit, maken begrotingen en stellen de maandelijkse resultaatrekeningen op. Ook het opstellen van de jaarrekening, het begeleiden van de accountantscontrole en de digitale maatschappelijke jaarverantwoording horen hier uiteraard bij.

Samenwerkingshandboek

Processen, werkinstructies en afspraken worden door De Ontzorgers vastgelegd in een helder en overzichtelijk handboek. Dit handboek is voor alle medewerkers van de instellingen eenvoudig toegankelijk via het Ontzorgportal. Op deze manier gaat de kennis van afspraken en werkprocessen bij personele wijzigingen niet verloren en weet iedereen binnen de instellingen precies wat de afspraken zijn.

Documentmanagement

Alle documenten die binnen een samenwerkingsverband worden opgesteld, kunnen binnen het Zorgportal door middel van een rechtenstructuur worden gedeeld. Op deze wijze zijn oprichtingsaktes, statuten, reglementen, agenda’s, notulen, contracten, huisstijlhandboeken, handleidingen en andere documenten toegankelijk voor de collega’s die hierbij moeten kunnen.

Contractmonitoring

Alle samenwerkingsverbanden sluiten een contract af met de financiers van de zorg. Alle onderdelen van het contract worden door De Ontzorgers in ons Ontzorgportal dagelijks gemonitord. Afwijkingen worden gesignaleerd en samen met het samenwerkingsverband worden er plannen gemaakt om te voldoen aan de taakstelling die de financier in de contacten heeft opgenomen.

Budgetmonitoring

Als samenwerkingsverband krijg je vaak een budgetplafond opgelegd door de financier(s). Dit budget verdelen de instellingen onderling en in het Ontzorgportal monitoren ze elkaars vorderingen. De Ontzorgers helpt bij het opstellen van spelregels rondom herijking van budgetten en het bewaken van over- en onderproductie.

Project- en procesmanagement

Ook op tijdelijke of projectmatige basis kan je ons inschakelen om jouw samenwerkingsverband door een (gecompliceerde) bedrijfsmatige fase heen te loodsen. De Ontzorgers zijn geen ‘gewone consultants’ zoals u die vaak in de sector tegenkomt. Wij werken taakgericht en pragmatisch en hebben een frisse, brede blik die een project relateert aan alle facetten van de bedrijfsvoering.

Shared Service

De meeste samenwerkingsverbanden kiezen voor ons Shared Service concept en worden op alle onderdelen van de bedrijfsvoering volledig ontzorgd. Met ons Shared Service concept hoeven samenwerkingsverbanden zich geen zorgen te maken over de zakelijke kant van hun dienstverlening. Er staat een compleet multidisciplinair team klaar dat ondersteunt met slimme technologie en van ieder samenwerkingsverband een succes maakt.

De Ontzorgers werkt
voor samenwerkings-verbanden in

Wet maatschappelijke
ondersteuning
Jeugdwet
Geestelijke gezondheidszorg

Met welke systemen werken wij

Careweb (van 12Care)
Onze strategische partner Careweb heeft een EPD ontwikkeld waarmee we kunnen lezen en schrijven. Careweb stelt de hulpverlener en de cliënt centraal, maar geeft ook de backoffice alle nodige tools in handen om de facturatie, het agendabeheer en het informatiebeheer tot in de puntjes te beheren.
Medicore (van Tenzinger)
Met een veelzijdigheid aan koppelingen met externe applicaties en een overzichtelijk en mooi ontwikkeld EPD stelt Medicore hulpverleners in staat om vanuit één applicatie alles rondom de cliënt te organiseren. De applicatie stelt de backoffice daarnaast in staat om alle informatie snel en overzichtelijk te raadplegen.
Power BI
Informatiemanagement is niet meer weg te denken uit de zorg. In ons Ontzorgportal hebben we Power BI geïntegreerd waardoor onze gebruikers in alle lagen van de organisatie zicht hebben op de in- en uitstroom, het primair proces, de productiviteit, de omzet, de contract-uitnutting en alle andere denkbare prestatie indicatoren
Art of Automation
Samen met deze IT leverancier ontwikkelde De Ontzorgers de Zorgcloud. Een state-of-the-art, compleet beveiligde ICT omgeving waar zorgaanbieders alle mogelijkheden kunnen benutten die Microsoft te bieden heeft zonder daar in enkele vorm concessies te doen op de veiligheid van cliëntdossiers en bedrijfsinformatie
Twinfield
Het team van De Ontzorgers werkt al jaren met Twinfield. Een eenvoudig te beheren softwarepakket dat door middel van API koppelingen eenvoudig aan ons Ontzorgportal gekoppeld is. Op deze manier gaat het inboeken van verkoopfacturen volledig automatisch en is financiële informatie real live inzichtelijk.
Basecone
Voor het automatisch inboeken en het fiatteren van facturen maakt De Ontzorgers gebruik van Basecone. Een eenvoudig document management-systeem waarmee de gebruiker via een app op basis van een procuratieschema facturen kan goedkeuren, afwijzen of indienen.
Bergop
Voor het afnemen van vragenlijsten is Bergop een fijne applicatie. Voor het meten van cliënttevredenheid, het afnemen van diagnostische vragenlijsten, veiligheidsinstrumenten of het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek heeft Bergop honderden vragenlijsten beschikbaar die eenvoudig via het EPD te bereiken zijn.
Overig
Naast de applicaties die wij zelf veelvuldig gebruiken, hebben wij onder andere ervaring met Exact Online, PUUR, Zorgadmin, Zilliz, Therapieland, Zorgdomein, Zivver, Farmed en talloze andere applicaties die in en rondom de zorg veel gebruikt worden.

Wat zeggen samenwerkingsverbanden over De Ontzorgers

In een zeer complexe en veeleisende aanbesteding Jeugdzorg in de regio Kennemerland en IJmond heeft Combikracht ZIJ erg veel steun ervaren in de bedrijfsmatige - maar ook inhoudelijke - ondersteuning van De Ontzorgers. Echt wel te beschouwen als 'een rots in de branding'.
Jan Kroft, bestuurder
De samenwerking met zes instellingen is complex. De Ontzorgers maakt deze samenwerking veel eenvoudiger. Doordat zij zich volledig concentreren op de administratieve en de financiële kant, kunnen wij ons bezig houden met de inhoud.
Krista Vos, bestuurder

Benieuwd wat De Ontzorgers voor jouw organisatie kunnen betekenen?

Neem contact op.
Heb je vragen over de bedrijfsvoering in de GGZ, de Jeugdwet of de WMO dan zit je bij ons altijd goed. Of je een klein (tijdelijk) probleem hebt of een structurele uitdaging, we hebben altijd een collega die met je mee kan denken!
Contact