De Ontzorgers
voor zorginstellingen

De bedrijfsvoering van een zorginstelling is anders dan bij andere organisaties. Een zorginstelling bevindt zich in het driehoek tussen de cliënt, de financier(s) en de Overheid. De zorgbranche kenmerkt zich door strenge eisen rondom de veiligheid van cliëntgegevens en een grote hoeveelheid stakeholders die eisen stellen aan de registratie, de financiering en de verantwoording. Vanuit verschillende wetten worden verplichtingen opgelegd waar hulpverleners hinder van ondervinden als ze niet door systemen worden ondervangen, gemonitord en gewaarborgd.

Wij hebben ruime kennis van alle zorggerelateerde regelgeving zodat jij, als instelling, kunt doen waar je goed in bent, zonder in de knel te komen tussen alle wetten en regels die op de zorg van toepassingen zijn.

Mijn zorginstelling is

klein

middel/groot

Zowel voor kleine als voor (middel)grote instellingen is sturing, bekostiging en verantwoording een uitdaging. De dienstverlening van De Ontzorgers is volledig afgestemd op jouw behoefte.

Shared Service

De meeste zorginstellingen die zich aansluiten bij De Ontzorgers kiezen voor ons Shared Service concept en worden op alle onderdelen van de bedrijfsvoering volledig ontzorgd. Met het Shared Service concept heb je als zorginstelling geen zorgen over de zakelijke kant van de dienstverlening. Er staat een compleet multidisciplinair team klaar om jou door alle uitdagingen heen te leiden.

Zorgadministratie

Binnen alle financieringsvormen waarin De Ontzorgers werkt, is de zorgadministratie een cruciaal proces in de bedrijfsvoering. Het monitoren van beschikkingen, controleren van dossiers, indienen van declaraties, afhandelen van retourinformatie en het behouden van overzicht is waar wij in excelleren. Alle Ontzorgers, van de ICT-ers tot aan de controllers, weten precies wat er in de zorgadministratie moet gebeuren om aanpalende processen soepel te laten verlopen.

Financiële administratie

Waar de zorgadministratie stopt, begint de financiële afhandeling. Vaak vinden financiële processen buiten het EPD plaats. De Ontzorgers brengt deze processen bij elkaar en zorgt voor financiële controle en zicht op resultaat, liquiditeit en de voorgang ten aanzien van de begroting. De Ontzorgers is gespecialiseerd in de facturatie via Vecozo en het opstellen van facturen aan hoofdaannemers. Ook stellen wij de jaarrekening op en begeleiden we het proces van de controlerend accountant.

EPD- en applicatiebeheer

Werkt jouw EPD niet optimaal of niet goed samen met andere applicaties. Dan biedt De Ontzorgers ondersteuning bij het (her)implementeren van zorggerelateerde applicaties. In onze visie staat het primaire proces centraal en richt je applicaties in op een wijze waarop je direct voldoet aan de voorwaarden voor facturatie en de verantwoording aan alle betrokken stakeholders.

Datamanagement

Ons Ontzorgportal is dé plek waar alle informatie uit het EPD, de boekhouding, het kwaliteitssysteem en aanverwante applicaties samenkomt. Het Ontzorgportal geeft hulpverleners, ondernemers en managers inzage in productiviteit, omzet, in- en uitstroom, contract-uitnutting, wachtlijst, financiële cijfers, dossiermeldingen en alle andere stuurinformatie die nodig is voor een gezonde bedrijfsvoering.

De Eiswijzer

Zorgverzekeraars stellen veel eisen aan niet-gecontracteerde GGZ. De tarieven die zij betalen, zijn gebaseerd op een percentage van het gemiddeld gecontracteerde tarief. Ook de eisen rondom de verwijsregistratie, het Regiebehandelaarschap en het machtigingenbeleid zijn voor alle polissen verschillend. Op onze website www.eiswijzer.nl staan alle tarieven en eisen voor niet-gecontracteerde zorg overzichtelijk weergegeven.

EPD- en applicatiebeheer

Werkt jouw EPD niet optimaal of niet goed samen met andere applicaties? Dan biedt De Ontzorgers ondersteuning bij het (her)implementeren van zorggerelateerde applicaties. In onze visie staat het primaire proces centraal en richt je applicaties in op een wijze waarop je direct voldoet aan de voorwaarden voor facturatie en de verantwoording aan alle betrokken stakeholders.

Datamanagement

Ons Ontzorgportal is dé plek waar alle informatie uit het EPD, de boekhouding, het kwaliteitssysteem en aanverwante applicaties samenkomt. Het Ontzorgportal geeft hulpverleners, ondernemers en managers inzage in productiviteit, omzet, in- en uitstroom, contract-uitnutting, wachtlijst, financiële cijfers, dossiermeldingen en alle andere stuurinformatie die nodig is voor een gezonde bedrijfsvoering.

Projectmanagement

Op alle gebieden van de bedrijfsvoering in de zorg hebben wij experts tot onze beschikking die integratie-, implementatie- of optimalisatietrajecten ondersteunen, begeleiden of overnemen. Projectmanagement heeft bij De Ontzorgers altijd een zeer praktisch karakter en is tijdelijk van aard. Wij zijn aanpakkers en begeleiden trajecten op basis van kennis en ervaring, niet op basis van vaste projectmanagement methodes.

Systeemmigratie

Soms past jouw EPD niet meer bij de fase van jouw zorginstelling en ben je toe aan een nieuw systeem. Wij kunnen jou helpen bij de zoektocht naar een nieuw systeem en excelleren in datamigraties die de risico’s bij het overstappen wegnemen. We zorgen ervoor dat alle (medische) dossiers in zijn volledigheid worden overgezet naar het nieuwe EPD.

Zorgadministratie

Binnen alle financieringsvormen waarin De Ontzorgers werken, is de zorgadministratie een cruciaal proces in de bedrijfsvoering. Het monitoren van beschikkingen, controleren van dossiers, indienen van declaraties, afhandelen van retourinformatie en het behouden van overzicht is waarin wij excelleren. Alle Ontzorgers, van de ICT-ers tot aan de controllers, weten precies wat er in de zorgadministratie moet gebeuren om aanpalende processen soepel te laten verlopen.

Financiële administratie

Waar de zorgadministratie stopt, begint de financiële afhandeling. Vaak vinden financiële processen buiten het EPD plaats. De Ontzorgers brengt deze processen bij elkaar en zorgen voor financiële controle en zicht op resultaat, liquiditeit en de voorgang ten aanzien van de begroting. De Ontzorgers zijn gespecialiseerd in de facturatie via Vecozo en het opstellen van facturen aan hoofdaannemers. Ook stellen wij de jaarrekening op en begeleiden we het proces van de controlerend accountant.

Contractering

Zowel in de GGZ als in de Jeugdzorg en de WMO helpen wij onze gebruikers met het afsluiten van contracten of het ophogen daarvan. Met ruime ervaring met contractonderhandelingen, aangevuld met kennis van de sector en slimme data-toepassingen ondersteunen we het inkoop- of ophoogproces zodat de risico’s van niet-gecontracteerd werken of overproductie beperkt blijft.

Shared Service

De meeste opdrachtgevers van De Ontzorgers kiezen voor ons Shared Service concept en worden op alle onderdelen van de bedrijfsvoering volledig ontzorgd. Met ons Shared Service concept hoeven zorginstelling zich geen zorgen te maken over de zakelijke kant van hun dienstverlening. Er staat een compleet multidisciplinair team klaar om de instelling door alle uitdagingen heen te leiden.

De Ontzorgers werkt
voor zorginstellingen in

Wet maatschappelijke
ondersteuning
Jeugdwet
Geestelijke gezondheidszorg

Met welke systemen werken wij

Careweb (van 12Care)
Onze strategische partner Careweb heeft een EPD ontwikkeld waarmee we kunnen lezen en schrijven. Careweb stelt de hulpverlener en de cliënt centraal, maar geeft ook de backoffice alle nodige tools in handen om de facturatie, het agendabeheer en het informatiebeheer tot in de puntjes te beheren.
Medicore (van Tenzinger)
Met een veelzijdigheid aan koppelingen met externe applicaties en een overzichtelijk en mooi ontwikkeld EPD stelt Medicore hulpverleners in staat om vanuit één applicatie alles rondom de cliënt te organiseren. De applicatie stelt de backoffice daarnaast in staat om alle informatie snel en overzichtelijk te raadplegen.
Power BI
Informatiemanagement is niet meer weg te denken uit de zorg. In ons Ontzorgportal hebben we Power BI geïntegreerd waardoor onze gebruikers in alle lagen van de organisatie zicht hebben op de in- en uitstroom, het primair proces, de productiviteit, de omzet, de contract-uitnutting en alle andere denkbare prestatie indicatoren
Art of Automation
Samen met deze IT leverancier ontwikkelde De Ontzorgers de Zorgcloud. Een state-of-the-art, compleet beveiligde ICT omgeving waar zorgaanbieders alle mogelijkheden kunnen benutten die Microsoft te bieden heeft zonder daar in enkele vorm concessies te doen op de veiligheid van cliëntdossiers en bedrijfsinformatie
Twinfield
Het team van De Ontzorgers werkt al jaren met Twinfield. Een eenvoudig te beheren softwarepakket dat door middel van API koppelingen eenvoudig aan ons Ontzorgportal gekoppeld is. Op deze manier gaat het inboeken van verkoopfacturen volledig automatisch en is financiële informatie real live inzichtelijk.
Basecone
Voor het automatisch inboeken en het fiatteren van facturen maakt De Ontzorgers gebruik van Basecone. Een eenvoudig document management-systeem waarmee de gebruiker via een app op basis van een procuratieschema facturen kan goedkeuren, afwijzen of indienen.
Bergop
Voor het afnemen van vragenlijsten is Bergop een fijne applicatie. Voor het meten van cliënttevredenheid, het afnemen van diagnostische vragenlijsten, veiligheidsinstrumenten of het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek heeft Bergop honderden vragenlijsten beschikbaar die eenvoudig via het EPD te bereiken zijn.
Overig
Naast de applicaties die wij zelf veelvuldig gebruiken, hebben wij onder andere ervaring met Exact Online, PUUR, Zorgadmin, Zilliz, Therapieland, Zorgdomein, Zivver, Farmed en talloze andere applicaties die in en rondom de zorg veel gebruikt worden.

Wat zeggen zorgorganisaties over De Ontzorgers

Samenwerken met De Ontzorgers houdt voor ons in dat we daadwerkelijk worden ontlast in een deel van onze zorgadministratie. De samenwerking verloopt erg prettig, mede dankzij snelle en doeltreffende communicatie. Daarnaast is De Ontzorgers in staat om gegevens om te zetten in bruikbare stuurinformatie en wordt er proactief meegedacht over het (beter) inrichten van bestaande en nieuwe processen. Kortom, een professioneel en enthousiast team met een 'hands-on' mentaliteit en veel werkgerelateerde kennis!
Frank Rink, financieel controller
De Ontzorgers is onze belangrijkste adviseur! Er is altijd bereidheid tot overleg op een zeer toegankelijke en prettige manier. Onze rug wordt echt gedekt en dat geeft rust.

Kortom: zonder De Ontzorgers zou het voor ons niet mogelijk zijn om te opereren in dit enorm complexe veld!
Sylvia Scheffer, bestuurder
Sinds 2022 verzorgt PolyPartners naar grote tevredenheid onze boekhouding en F&C! Kernwaarden voor de dienstverlening zijn: professioneel, toegankelijk en pro-actief. De samenwerking verloopt erg plezierig, contactpersonen zijn goed bereikbaar, deskundig en betrokken bij onze organisatie.
Martiene Bottema, Operationeel Manager
Waarom zou je moeilijk doen, als het samen met De Ontzorgers kan!
Elbrig van der Poel, Algemeen Coördinator

Benieuwd wat De Ontzorgers voor jouw organisatie kunnen betekenen?

Neem contact op.
Heb je vragen over de bedrijfsvoering in de GGZ, de Jeugdwet of de WMO dan zit je bij ons altijd goed. Of je een klein (tijdelijk) probleem hebt of een structurele uitdaging, we hebben altijd een collega die met je mee kan denken!
Contact