Privacyverklaring

Hoe gaat De Ontzorgers om met jouw persoonsgegevens?
Er bestaan situaties waarin De Ontzorgers in aanraking komt met jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring lees je hoe we deze gegevens verzamelen, waar we ze bewaren en voor welke doelen we ze gebruiken. Daarnaast vind je hier ook een beschrijving van jouw rechten met betrekking tot je gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

Deze privacyverklaring kan gewijzigd worden, bijvoorbeeld als gevolg van een wetswijziging. Deze privacyverklaring kan gewijzigd worden, bijvoorbeeld als gevolg van een wetswijziging. Het is dan ook raadzaam de verklaring af en toe te bekijken.

Heb je vragen of opmerkingen? Neem dan gerust contact op via info@deontzorgers.nl.

Privacy Statement van De Ontzorgers
Dit is het Privacy Statement van De Ontzorgers B.V. (hierna: “De Ontzorgers” en/of “wij”), gevestigd aan de Bovenkerkerweg 81K, 1181XC te Amstelveen, ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 77409639.

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website https://www.deontzorgers.nl van De Ontzorgers (hierna: “Website”) en dragen ervoor zorg dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Het verwerken van persoonsgegevens vindt plaats op een wijze die in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de Telecommunicatiewet en dit Privacy Statement.

Waarom verwerken we uw persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt:
Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Voor bovenstaande doelen verwerken wij, waar nodig, de volgende persoonsgegevens van u:
Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Indien u ons eene-mail toestuurt, (in de toekomst een contactformulier op de Website invult,)of informatie downloadt worden de gegevens die u ons toestuurt, bewaard voor deafhandeling daarvan dan wel zolang als naar de aard en strekking van hetformulier of de inhoud van uw e-mail nodig is.

Wij delen uw gegevens niet met derden
Wij verstrekken, verkopen, verhuren of leasen uw persoonsgegevens nooit aan derden, tenzij we wettelijk verplicht zijn om gegevens te verstrekken of wanneer u daarvoor toestemming hebt gegeven.

Voor de uitvoering van onze dienstverlening schakelen wij dienstverleners in. Dit zijn geen ‘derde ontvangers’ maar ‘verwerkers’. Met deze partijen (verwerkers) hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten waarin wij de nodige afspraken hebben gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Inzage, aanpassen, verwijderen of verzet tegen verwerking van uw persoonsgegevens
Mocht u een relatie hebben met De Ontzorgers, dan heeft u de mogelijkheid uw gegevens in te zien en om ons op de hoogte te stellen indien u niet wilt worden benaderd met informatie en nieuws vanuit De Ontzorgers. Indien uw gegevens onjuistheden bevatten, kunt u ons daarnaast schriftelijk verzoeken om uw gegevens aan te passen of te verwijderen. Wij verzoeken u gewijzigde gegevens zo spoedig mogelijk aan ons door te geven. Voor contact of verzoeken met betrekking tot het voornoemde, verwijzen wij u door naar onze contactgegevens zoals vermeld op de website of kunt u een e-mail sturen naar info@deontzorgers.nl.

Google Analytics
Via onze Website worden cookies geplaatst van Google, als onderdeel van de dienst “Google Analytics”, die De Ontzorgers afneemt. Wij hebben hiervoor met Google een verwerkersovereenkomst gesloten. Google Analytics wordt door De Ontzorgers gebruikt om gebruik van de Website bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de Website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt gehouden of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken en om bij te houden hoe effectief onze Adwords-advertenties zijn, maken wij ook gebruik van Google Analytics. De verkregen informatie wordt overgebracht en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees hier het privacybeleid van Google: http://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/. Wij hebben het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd. Wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Tevens hebben we ‘gegevens delen’ uitgezet.

Social Media
Om content op de Website te kunnen delen of promoten, zijn op de Website knoppen opgenomen van social media platformen, zoals LinkedIn. Deze knoppen zijn met een code op de website geplaatst, die onder meer een cookie plaatsen op uw randapparatuur (pc, tablet, smartphone). Raadpleeg de privacyverklaringen van de desbetreffende social media platformen voor meer informatie over hoe desbetreffende social media platformen uw persoonsgegevens verwerken, die zij met deze code verkrijgen.

Aanpassen Privacy Statement
De Ontzorgers behoudt zich het recht voor dit Privacy Statement aan te passen.
Aanpassingen zullen op de website worden gepubliceerd.